พนักงานขาย
 
 
     
 

คุณมงคล นาคอ่อน

ดูแลงานขายทั้งหมด

เบอร์ติดต่อ 089-144-1112

 

 
 
 

คุณชนินทร์ สัตตธารา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชำนาญการด้านโรคพืชและแมลงศัตรูพืช

เบอร์ติดต่อ 086-719-0172


 

 
 
 

คุณพานิวัฒน์ สุราวุธ

ดูแลภาคเหนือตอนล่าง ชำนาญการด้านเมล็ดพันธุ์ผัก โรคแมลงศัตรูผัก

เบอร์ติดต่อ 080-488-5308

 

 
 
 

สุวัชชัย สีทอง (อ๊อด)

ดูแลเขตภาคกลาง ชำนาญด้านปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ การเพิ่มผลผลิตในนาข้าวและการจัดการแมลงศัตรูผัก

เบอร์ติดต่อ 081-917-1613

 

 
 
 

คุณชัชวาลย์ ไชยสิทธิ์ (แบงค์)

บัณฑิตหนุ่มจากม.แม่โจ้ ผู้มีประสบการณ์การจัดการสวนลำไย, สวนส้ม และพืชเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือ

เบอร์ติดต่อ 089-560-8911

 

 
 
 

คุณพรศักดิ์ หิรัญรัตน์

ฝ่ายวิชาการและบริการการขาย ในเขตภาคตะวันออกและภาคกลาง

เบอร์ติดต่อ 089-560-8911