ความรู้เกษตร
 
     
 
ความรู้เรื่องดิน และปุ๋ย

หน้าที่สำคัญของธาตุสังกะสี
พืชที่ต้องการสังกะสีเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับธาตุอาหารเสริมพืชอื่นๆ และสะสมไว้ที่ใบอ่อนมากกว่าใบแก่ สังกะสีเป็นส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมน ไอ.เอ.เอ (Indole Acetic Acid) กรดอะมิโนและโปรตีนในพืช ฮอร์โมน ไอ.เอ.เอ จะทำหน้าที่

1.กระตุ้นการขยายเซลล์ และการเจริญเติบโตของลำต้น
2.กระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต
3.กระตุ้นการแตกรากโดนเฉพาะในกิ่งปักชำ
4.กระตุ้นการแตกใบอ่อน

การทำงานของธาตุสังกระสี
สังกะสีจะทำงานประสานร่วมกับแมงกานีส ในการช่วยให้พืชเจริญเติบโตเป็นปกติ สังกะสีส่งเสริมการสร้างฮอร์โมน จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) ในพืชซึ่งกระตุ้นการแตกใบอ่อนและการทำให้เซลล์ของพืชยาวขึ้น สังกะสีเป็นส่วนประกอบของ คลอโรฟิลล์ (Chlorophyl) หรือสีเขียวของพืช สังกะสีมีส่วนสำคัญในการสร้างแป้งในเมล็ดข้าว ช่วยให้เมล็ดเกร่ง สังกะสีช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ สังกะสีช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ปกติในอากาศหนาวเย็น

การแสดงอาการของพืชที่ขาด ธาตุสังกะสี
แสดงอาการเหลืองระหว่างใบ ใบอ่อนจะมีเส้นกลาง ใบแตก เป็นเส้นย่อยๆ เกิดจุดน้ำตาลที่ใบแก่ ต่อมาจุดสีน้ำตาลจะขยายติดกัน ทำให้เป็นสีน้ำตาลทั้งใบ การเจริญเติบโตช้า ทำให้ผลผลิตสุกแก่ช้ากว่าปกติในพืช ต้นเล็ก ถ้าขาดรุนแรง จะทำให้พืชตายได้ ผลผลิตจะตกต่ำ

ความสำคัญของสังกะสีต่อพืชชนิดต่างๆ

พืช
ความสำคัญของสังกะสีต่อพืช
 • พืชไร่
  นาข้าว
  ข้าวโพด
 • แก้อาการใบและต้นเหลืองและแดง ในช่วงฤดูหนาว
 • แก้อาการใบเหลืองซีด ผลผลิตลดต่ำลง
  มันสำปะหลัง
 • ช่วยให้การสะสมแป้ง เพิ่มน้ำหนักผลผลิตต่อไร่ ลดการสูญเสียแป้งช่วงการปลูกข้ามปี (อาการมันกินหัวตัวเอง)
  ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
 • เพิ่มการติดฝัก สร้างแป้งและการสะสมอาหาร
 • พืชอุตสาหกรรม
  ยางพารา
 • ทำให้พืชแข็งแรง ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ลดความเสียหายต่อการกระทบร้อนกระทบหนาวในปัญหา การปลูกในที่ลาดชัน จะช่วยสร้างโครงสร้างของรากและลำต้นที่แข็งแรง
  ปาล์มนํ้ามัน
 • เพิ่มปริมาณน้ำมันต่อต้น ช่วยให้ผลดก ลดการสูญเสีย จากการเปลี่ยนฤดูฝนถึงหนาว และฤดูหนาวถึงร้อน
 • คะน้า และผักตระกูลกะหล่ำ
  หอมกระเทียม                                      
 • สร้างความสมบูรณ์ของใบ และลำต้น ใบเขียวเข้ม ต้านทานโรค เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดปัญหาโรคระบาดจาก ความอ่อนแอของพืชในช่วงเปลี่ยนฤดู ช่วยให้สีเข้มขึ้นและกลิ่นดีขึ้น
  พริก มะเขือ มะเขือเทศ
 • สร้างใบและลำต้นที่สมบูรณ์ ใบเข้ม ช่วยการติดดอก และผลลดการหลุดล่วง เพิ่มผลผลิต ทั้งคุณภาพและปริมาณ
  แตงโม แตงกวา มะระ
  แคนตาลูป เมล่อน

 • สร้างใบและเถาที่สมบูรณ์ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีรสชาติ สีและกลิ่นดี ตรงตามความต้องการของตลาด
 • ไม้ผล
  ส้ม มะนาว
 • ใบเขียวสด ลดใบแก้วในส้ม เพิ่มผลผลิต
  มะม่วง
 • ใบเขียว ช่อดอกดก ผสมติด รสชาติดี น้ำหนักดี
  ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลางสาด น้อยหน่า องุ่น
 • เพิ่มผลผลผลิต สร้างใบเขียวสมบูรณ์ ต้านทานโรค ลดปัญหาต้นโทรม สร้างสมดุลในการติดดอก ทำให้ติดลูกดก เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ธาตุฟอสฟอรัส (P)
  ลำไย ลิ้นจี่
 • ช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ ดอกดก ติดผลดี รสชาติดี สีสวย น้ำหนักดี

 

 
 
 
ความรู้เรื่องพืชเศรษฐกิจ

ความสำคัญของแม็กนีเซียม ต่อพัฒนาการของพืช
แม็กนีเซียม เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชหน้าที่หลัก

 • เป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์ (ส่วนที่เป็นสีเขียว)
  ซึ่งทำหน้าที่ปรุงอาหาร สังเคราะห์แสง
 • ในขบวนการสร้างอาหาร สังเคราะห์โปรตีน
 • ในการสร้างน้ำมันและองค์ประกอบของแป้ง น้ำตาล
 • ส่งเสริมการใช้ฟอสฟอรัสที่สมบูรณ์ เพื่อเพิ่ม การติดดอก ออกรวง
 • ลดปัญหาการหลุดร่วงของผลอ่อน
  เนื่องจากขาดอาหารหรือสะสมอาหารไม่พอ

 

ปัญหาที่พบในพืชเศรษฐกิจ
ต่อการขาดธาตุอาหารรองแม็กนีเซียม