บริษัท บีเค รุ่งเรือง พืชผล จำกัด บริษัท ในเครือ บีเคจี
ผู้จำหน่าย ปุ๋ย, สารปรับปรุงคุณภาพดิน, สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ