บริษัท บีเค รุ่งเรือง พืชผล จำกัด บริษัท ในเครือ บีเคจี
บี เค รุ่งเรืองพืชผล 242/2 ซอยศาลเจ้าคลองเตย ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-654-5770 ถึง 72 Fax 02-654-5889

   
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น