Cement, Concrete, Plaster and Other Construction Productss
 
 
   
Floor
   
 

SL Decor Crete
ปูนเทปรับระดับบาง ตั้งแต่ 5-20 มม. มีคุณสมบัติพิเศษในการไหลตัวได้เป็นอย่างดี จึงไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการปรับระดับ ให้พื้นผิวที่เรียบเนียนสม่ำเสมอ ให้ความแข็งแรงสูง ไม่หดตัว ไม่แตกร้าว

 

 
 

Tile Grout
สารผสมเพิ่ม เพื่อลดอัตราการหดตัวของคอนกรีต (Shrinkage)

 

 
 

Tile Adhesive
ปูนกาวสำหรับงานปูกระเบื้อง ให้แรงยึดเหนี่ยวสูง กระเบื้องไม่หลุดร่อน ประหยัดต้นทุนมากกว่าการปูกระเบื้องวิธีเดิมแบบซาลาเปา เนื่องจากใช้เนื้อวัสดุน้อยกว่าการปูกระเบื้องวิธีเดิม